Čo ponúkame

Dodávateľská činnosť

Spoločnosť AQUAMAAT spol. s r.o. zabezpečuje kompletné vystrojenie čerpacích šachiet splaškovej tlakovej kanalizácie.

Prečítať viac

Projektové práce

Zachytávanie vody, akumulácia vody, vypracovanie štúdií vodovodných systémov, rozvoja sídiel alebo celých oblastí...

Prečítať viac

Verejné kanalizácie

Spoločnosť AQUAMAAT spol. s r.o. zabezpečuje prevádzkovanie verejných kanalizácií vrátane čistiarní odpadových...

Prečítať viac