Domová čerpacia šachta B-50 pre čerpadlá AQ-TK

Čerpacia šachta je absolútne vodotesná, monolitická nádrž s priemerom 1000 mm a výške až 5 m. Šachty sú určené pre zachytenie splaškových alebo dažďových vôd, prípadne iných kvapalín a ich následnému odvedenie pomocou čerpadiel AQK. Šachty môžu byť tiež využívané ako akumulačná nádrž pre dažďové vody a tiež ako nádrže pre zachytenie vyčistených vôd z ČOV pre ďalšie využitie.
Podľa požiadaviek sú šachty vybavované prestupmi pre pripojenie vtokových a výtlačných potrubí.

Šachty môžu byť kompletne osadené technologickým zariadením. Technologické vystrojenie sa skladá z čerpadla AQK 04-N, riadiacej jednotky čerpadla, výtlačného potrubia, spätné klapky, uzatváracích armatúr, snímačov hladiny a ovládacieho a silového el. rozvádzača. Šachty sú samonosné. Stavebnicový systém hornej časti šachiet umožňuje priamo osadiť plastovými alebo liatinovými poklopmi. Alebo je možné využiť teleskopické nástavce v dvoch výškových variantoch 300 a 600mm. Šachty sú vyrábané z polyetylénu PEHD ktorý je zárukou mimoriadnej chemickej a mechanickej odolnosti a dlhodobej životnosti.

Domová čerpacia šachta B-50 pre čerpadlá AQ-TKPozrieť v PDF Domová čerpacia šachta B-50 pre čerpadlá AQ-TK
Rozmery B 50 
Výška2026 mm
Priemer1000 mm
Priemer vstupu600 mm
Nosnosť pochôdzneho poklopu200 kg
Nosnosť plastového poklopu600 kg
Nosnosť liatinového poklopu 40 t

Šachtu B-50 je možné vystrojiť aj čerpadlom AQ-06/400 (SZ)

Domová čerpacia šachta B-50 pre čerpadlá AQ-TK
Domová čerpacia šachta B-50 pre čerpadlá AQ-TK