Domová čerpacia šachta SB-TSC-930/800 pre čerpadlo AQK-06

Robustná čerpacia šachta s vnútorným priemerom 800 mm a variabilnou výškou podľa špecifikácií objednávateľa. Korpus šachty je tvorený PE rúrou ECOPAL DN / ID 800 o kruhovej tuhosti SN 4, tým je dosiahnuté mimoriadnej pevnosti voči vonkajšiemu zaťaženiu. Čerpacia šachta SB - TSC 930/800 sa ukladá do výkopu na zhutnenú štrkovú/štrkopieskovú plochu. Šachta sa ukladá bez obetónovanie aj v miestach s výskytom spodnej vody. Vonkajší profil steny šachty spolu s presahom dna vylučuje "vyzdvihnutie" šachty vplyvom vztlaku spodnej vody. Vysoká kruhová tuhosť korpusu šachty zaručuje tvarovú stálosť a prakticky zamedzuje zborteniu stien šachty. Mimoriadna odolnosť šachty umožňuje pre obsyp šachty používať vykopanú zeminu s výnimkou veľkých kameňov a organických prímesí, ktoré by mohli mať vplyv na následné dodatočné zosadanie zeminy a tak spôsobovať poruchy na terénnych úpravách.

Šachty sú štandardne osadzované plastovými poklopmi s nosnosťou 200 kg. Poklopy sú fixované ku korpusu šachty dvoma oceľovými skrutkami. V prípade potreby je možné použiť liatinové poklopy DN 600, triedy B, C, D za použitia betónovej roznášacej dosky. V tomto prípade je nutné pre obsyp šachty použiť dobre zhutnitelné materiály napr. štrkopiesok, pretože musí byť zaistený prenos síl vyvolaných dopravným zaťažením poklopu na okolitú zeminu. Prestup rúry nátoku splaškov je tvorený gumovou priechodkou, ktorá sa vkladá do predvŕtaného otvoru.

Vývrty sa vykonávajú priamo na stavbe, pretože toto riešenie umožňuje prispôsobiť sa miestnym podmienkam, napríklad v prípadoch keď nie sú vopred známe hĺbky alebo smery odpadových splaškových potrubí. Prestup pre výtlačné potrubie je vodotesná mechanicky samosvorná priechodka. Káble pre napájanie čerpadla a snímača hladiny sú do šachty privedené káblovou chráničkou, ktorá sa pripojí do hrdala integrovaného v korpuse šachty.

Nespornou výhodou šachty je jej mimoriadna mechanická odolnosť, ktorá umožňuje pre obsyp šachty aj v prípade výskytu podzemnej vody využiť výkopok a tým výrazne znížiť náklady na uloženie šachty. Odpadá obetónovanie, výmena obsypových zemín, presuny zemín aj prípadné skládkovanie nevyužitých zemín.

Domová čerpacia šachta SB-TSC-930/800 pre čerpadlo AQK-06Pozrieť v PDF Domová čerpacia šachta SB-TSC-930/800 pre čerpadlo AQK-06
Rozmery SB-TSC-930/800 
Výška2000 mm
Priemer800 mm
Priemer vstupu800 mm
Nosnosť pochôdzneho poklopu200 kg
Nosnosť liatinového poklopu 40 t

 

Domová čerpacia šachta SB-TSC-930/800 pre čerpadlo AQK-06