Komfortná oládacia skrinka RSK-1

Pri bežnom režime je prevádzka technológie AQ-TK plne automatická. "Prevádzkový" plavák (PS1) riadi prevádzku čerpadla medzi MIN a MAX prevádzkovou hladinou. Druhý "Havarijný" plavák (PS2) plní funkciu kontroly havarijnej hladiny v nádrži. V prípade, že dôjde k poškodeniu alebo nefunkčnosti čerpadla AQK alebo "Prevádzkového" plaváku (PS1) bude "Havarijný" plavák (PS2) signalizovať na paneli ovládacej jednotky RSK poruchové hlásenie.

AK je poškodený alebo nefunkčný len "Prevádzkový" plavák a čerpadlo je funkčné, začne čerpadlo odčerpávať odpadovú vodu z nádrže v okamihu, keď hladina v nádrži dosiahne úroveň "Havarijnej" hladiny tak, aby nedošlo k preplneniu šachty odpadovým médiom. Po celú túto dobu bude stav signalizovaný svietiacou červenou kontrolkou na paneli ovládacej jednotky RSK.

Čerpadlo je možné ručne spúšťať tlačidlom so samočinným návratom bez obmedzenia plavákovým spínačom (napr. pre overenie funkčnosti čerpadla, pri údržbe alebo servisnom zásahu, vždy však za podmienky, aby čerpadlo nikdy nebežalo na sucho). Všetky prevádzkové stavy sú signalizované na paneli ovládacej jednotky RSK a ich presný popis je uvedený v montážno-prevádzkových predpisoch.

Komfortná oládacia skrinka RSK-1Pozrieť v PDF Komfortná oládacia skrinka RSK-1
Kontrola parmetrov trojfázovej sústavy na prívode:Signalizácia porúch:
výpadok fázzávada napätia
pokles fázhavarijná úroveň hladiny
sled fázvýpadok čerpadla preťažením
kolísanie napätia 

UMIESTNENIE OVLÁDACEJ JEDNOTKY RSK: Ovládacia jednotka RSK sa umiestňuje v mieste inštalácie technológie AQ-TK a to najčastejšie do vzdialenosti 5m buď na špeciálny stojan, betónový stĺpik alebo stenu objektu. Vždy podľa miestnych zvyklostí a danných predpisov.

Napájanie3x400/230V AC, 50 Hz
Ovládanie230V AC, 50 Hz
Signalizácia230V AC
Krytie skrineIP 65
DxVxH298 x 420 x 140

 

Komfortná oládacia skrinka RSK-1