Projekty 2008

Názov zákazkyTyp zákazkyStupeň
Šajdíkové Humence – Golfový arel
II. etapa – vnútroareálova infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
DRS
Slovenská ĽupčaSplašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
Posúdenie vplyvu na ŽP
Vyškovce nad IpľomSplašková kanalizáciaDÚR
DSP
Želiezovce
Dobudovanie kanalizačnej siete
Splašková kanalizáciaDSP
DrahovceTlaková splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DÚR
Podbrezová
Čelno – Belohrad
Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DSP
Poprad – Hviezdoslavova ul.
Rekonštrukcia kanalizácie
Splašková kanalizáciaDRS
Rykynčice
Rekonštrukcia vodovodu
VodovodDSP
Závadka nad Hronom
II. etapa
Splašková kanalizáciaDÚR
DSP
Závadka nad HronomSplašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DRS
Banská Bystrica
Priemyselný park Šalková
Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
Prekrytie potoka
DRS
Doka – drevo
Rozšírenie výroby FF-S
Vonkajšia kanalizáciaDRS
Sliač – Hájniky
Logistická zóna
Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
DÚR
Združenie obcí
Vlára – Váh
Výtlak z ČS č.1 do ČOV
Tlaková splašková kanalizáciaDSP
Letisko SliačVodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
PP