Realizácie

RokNázov zákazkyPočet ČŠ
2009Nový Tekov
Tlaková splašková kanalizácia III. a IV. etapa
40 ks
2009Babiná
Tlaková splašková kanalizácia
30 ks
2010Borský Mikuláš
Tlaková splašková kanalizácia
1010 ks