Projekty 2006

Názov zákazkyTyp zákazkyStupeň
Šajdíkove Humence-Golfový areálVodovod
Tlaková splašková kanalizácia
Štúdia
BrusnoSplašková kanalizáciaDRS
Kráľovce – KrnišovČistiareň odpadových vôdDÚR
Štiavnické BaneVodovodPP
CITY Centrum RužomberokVodovod
Kanalizácia
DÚR
CITY Centrum LučenecVodovod
Kanalizácia
DÚR
Región IpeľOdvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodouTech. riešenie