Projekty 2007

Názov zákazkyTyp zákazkyStupeň
Šajdíkove Humence - Golfový areálVodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DÚR
Rimavská PílaTlaková splašková kanalizáciaPP
CITY Centrum RužomberokVodovod
Kanalizácia
DSP
CITY Centrum LučenecVodovod
Kanalizácia
DSP
Šajdíkové Humence – Golfový areál
I. etapa – mimoareálová infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DSP
Región IpeľOdvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodouDÚR
Svit – Hviezdoslavova ul.
Rekonštrukcia kanalizácie
Splašková kanalizáciaDSP
Šajdíkové Humence – Golfový areál
II. etapa – vnútroareálová infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DSP
Slovenská ĽupčaSplašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
Štúdia uskutočniteľnosti
BrusnoSplašková kanalizáciaDRS
Závadka nad Hronom
Zmena osadenia ČOV
Čistiareň odpadových vôdDSP
CITY Centrum  Banská BystricaVodovod
Kanalizácia
DÚR
Šajdíkové Humence – Golfový arel
I. etapa – mimoareálová infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
DRS