Ostatne príslušenstvo pre komplet

V rámci dodávky technológie sú dodávané aj prepojovacie armatúry a tvarovky ktoré slúžia k prepojeniu technológie AQ-TK s výtlačným potrubím tlakovej kanalizácie. Uzatvárací ventil umožňuje odpojiť technológiu AQ-TK od systému, plavákové snímače hladiny zaisťujú automatickú prevádzku technológie a 10 metrový kábel napájanie čerpadla elektrickým prúdom.

  • kábel k čerpadlu vrátane špeciálneho konektoru
  • plavákovy snímač vodnej hladiny
  • mosadzné šroubenie 1 1/4"
  • PVC-U 1" 1/4x40 guľový uzáver
  • PP-S koleno 40
  • PP-S koleno vonkajší záv. 40x5/4"
  • PP-S koleno vnútorný záv. 40x5/4"
Ostatne príslušenstvo pre komplet