Prevádzkovanie verejných kanalizácií

Prevádzkovanie verejných kanalizácií podľa zákona 442/2002.
Prevádzkovanie verejných kanalizácií