Prevádzkovanie verejných kanalizácií

Spoločnosť AQUAMAAT spol. s r.o. zabezpečuje prevádzkovanie verejných kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. Prevádzkovanie zabezpečuje na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-II. V tejto oblasti má spoločnosť dlhodobé skúsenosti.