Projekty 2009

Názov zákazkyTyp ZákazkyStupeň
Svätý Anton
Rekonštrukcia kanalizácie
Dažďová kanalizácia + ORLDSP
DrahovceTlaková splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DÚR
DSP
Rimavská Sobota
Otvorené oddelenie - Sabová
Koreňová čistiareň odpadových vôdDSP
PodbrezováSplašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DSP
DRS
TupáSplašková kanalizáciaDSP
Svit – ulica SNP
Rekonštrukcia kanalizácie
Splašková kanalizáciaDRS
Slovenská ĽupčaSplašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
Stavebný dozor
Banská Bystrica
Pršianska terasa
Vodovod
Kanalizácia
PP
Vlkanová
Revitalizácia „hnedého parku“
Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
DSP
Veľký Blh
Splašková kanalizácia – II. etapa
Splašková kanalizáciaDÚR
DSP
Tatravagónka – Poprad
Rekonštrukcia pitného a priemyselného vovodu
VodovodDSP
Priemyselný park Levice – juhVodovod
Splašková kanalizácia
DSP
Sekule
časť - Štrkovňa
VodovodDRS
Rimavské Janovce
časť  Jánošíky
Vodovod
Splašková kanalizácia
DÚR
DSP
Osrblie
Rekonštrukcia ČOV
Čistiareň odpadových vôdDSP