Projekty 2011

Názov zákazkyTyp zákazkyStupeň
Šaštín – StrážeSplašková kanalizáciaPosúdenie vplyvu na ŽP
PodbrezováSplašková kanalizáciaPP
HP
Monarská Alej II.Tlaková splašková kanalizáciaPP
Dobrá NivaČistiareň odpadových vôdZmena PD
Kováčová - IBVSplašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
Vodovod
DSP
Banská Bystrica – Šalková
Priemyselný park
Vodovod
Splašková kanalizácia
PP
HnúšťaZberný dvorDSP
RáztočnoZberný dvorDSP
BzovíkSplašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DSP