NÁZOV ZÁKAZKY TYP ZÁKAZKY STUPEŇ
Šajdíkove Humence-Golfový areál Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
Štúdia
Brusno Splašková kanalizácia DRS
Kráľovce – Krnišov Čistiareň odpadových vôd DÚR
Štiavnické Bane Vodovod PP
CITY Centrum Ružomberok Vodovod
Kanalizácia
DÚR
CITY Centrum Lučenec Vodovod
Kanalizácia
DÚR
Región Ipeľ Odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou Tech. riešenie