AQUAMAAT spol. s r.o.

AQUAMAAT spol. s r.o. je spoločnosť založená v roku 2006. Pri vzniku spoločnosti stáli pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v odbore vodného hospodárstva. Jadro firmy tvoria skúsení zamestnanci s praxou viac ako 30 rokov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti vodného hospodárstva pre vodárenské spoločnosti, mestá, mestské časti a obce. Spoločnosť sa od začiatku venuje najmä projektovaniu, inžinierskej a konzultačnej činnosti v oblasti vodohospodárskych stavieb. Činnosť spoločnosti sa rozšírila o ďalšie činnosti ako zabezpečenie realizácie kompletného vystrojenia čerpacích šachiet tlakovej kanalizácie a zabezpečenie prevádzkovania verejných kanalizácií.