Odborné činnosti v oblasti vodného hospodárstva

Viac informácií

Kto sme?

AQUAMAAT spol. s r.o. je spoločnosť založená v roku 2006. Pri vzniku spoločnosti stáli pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v odbore vodného hospodárstva. Jadro firmy tvoria skúsení zamestnanci s praxou viac ako 30 rokov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti vodného hospodárstva pre vodárenské spoločnosti, mestá, mestské časti a obce. Spoločnosť sa od začiatku venuje najmä projektovaniu, inžinierskej a konzultačnej činnosti v oblasti vodohospodárskych stavieb. Činnosť spoločnosti sa rozšírila o ďalšie činnosti ako zabezpečenie realizácie kompletného vystrojenia čerpacích šachiet tlakovej kanalizácie a zabezpečenie prevádzkovania verejných kanalizácií...

 

Projektové práce

Prevádzka verejných kanazlizácií

Inžinierska činnosť

Odborné poradenstvo

PROJEKTOVÉ PRÁCE

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Verejné vodovody
Verejná kanalizácia
Tendrová dokumentácia

Kompletná dokumentácia, ktorá obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek a platnej legislatívy.

Viac informácií
Projektové práce
Projektové práce

Prevádzkovanie verejných kanalizácií

Prevádzkovanie verejných kanalizácií podľa zákona 442/2002.

Aquamaat

Referencie

Výber z našich referencií. Pre viac informácií o našich realizáciach nájdete v sekcii referencie.