NÁZOV ZÁKAZKY TYP ZÁKAZKY STUPEŇ
Šajdíkové Humence – Golfový arel
II. etapa – vnútroareálova infraštruktúra
Vodovod
Tlaková splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
DRS
Slovenská Ľupča Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
Posúdenie vplyvu na ŽP
Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia DÚR
DSP
Želiezovce
Dobudovanie kanalizačnej siete
Splašková kanalizácia DSP
Drahovce Tlaková splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DÚR
Podbrezová
Čelno – Belohrad
Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DSP
Poprad – Hviezdoslavova ul.
Rekonštrukcia kanalizácie
Splašková kanalizácia DRS
Rykynčice
Rekonštrukcia vodovodu
Vodovod DSP
Závadka nad Hronom
II. etapa
Splašková kanalizácia DÚR
DSP
Závadka nad Hronom Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DRS
Banská Bystrica
Priemyselný park Šalková
Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
Prekrytie potoka
DRS
Doka – drevo
Rozšírenie výroby FF-S
Vonkajšia kanalizácia DRS
Sliač – Hájniky
Logistická zóna
Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
DÚR
Združenie obcí
Vlára – Váh
Výtlak z ČS č.1 do ČOV
Tlaková splašková kanalizácia DSP
Letisko Sliač Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
PP