NÁZOV ZÁKAZKY TYP ZÁKAZKY STUPEŇ
Svätý Anton
Rekonštrukcia kanalizácie
Dažďová kanalizácia + ORL DSP
Drahovce Tlaková splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DÚR
DSP
Rimavská Sobota
Otvorené oddelenie - Sabová
Koreňová čistiareň odpadových vôd DSP
Podbrezová Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
DSP
DRS
Tupá Splašková kanalizácia DSP
Svit – ulica SNP
Rekonštrukcia kanalizácie
Splašková kanalizácia DRS
Slovenská Ľupča Splašková kanalizácia
Čistiareň odpadových vôd
Stavebný dozor
Banská Bystrica
Pršianska terasa
Vodovod
Kanalizácia
PP
Vlkanová
Revitalizácia „hnedého parku“
Vodovod
Splašková kanalizácia
Dažďová kanalizácia
DSP
Veľký Blh
Splašková kanalizácia – II. etapa
Splašková kanalizácia DÚR
DSP
Tatravagónka – Poprad
Rekonštrukcia pitného a priemyselného vovodu
Vodovod DSP
Priemyselný park Levice – juh Vodovod
Splašková kanalizácia
DSP
Sekule
časť - Štrkovňa
Vodovod DRS
Rimavské Janovce
časť  Jánošíky
Vodovod
Splašková kanalizácia
DÚR
DSP
Osrblie
Rekonštrukcia ČOV
Čistiareň odpadových vôd DSP