Kancelária:
Námestie Štefana Moyzesa 5
974 01 Banská Bystrica

 

Korešpondenčná adresa:

AQUAMAAT spol. s r.o.
Lúčna 48
974 01  Nemce

 

Kontakty:

Ing. Hronec Tomáš

tel: +421 903 731 294

email: hronec.tomas@aquamaat.sk

 

Ing. Hronec Marian

tel: +421 905 644 547

email: hronec.marian@aquamaat.sk

 

Info: aquamaat@aquamaat.sk

 

Identifikačné údaje:

AQUAMAAT spol. s r.o.,
IČO: 36651672

DIČ: 2022209156

IČ pre DPH: SK2022209156

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri:

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel.: Sro vložka číslo 11850/S

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK64 0900 0000 0003 0390 7902
SWIFT: GIBASKBX