Kontakty

Kancelária:
Námestie Štefana Moyzesa 5
974 00 Banská Bystrica

Sídlo firmy (korešpondenčná adresa):
Lúčna 48
974 01  Nemce

Telefón:
Ing. Hronec Marian +421 905 644547
Ing. Hroncová Alena +421 918 845372
Ing. Hronec Tomáš +421 903 731294

E-mail: aquamaat@gmail.com

Identifikačné údaje:

AQUAMAAT spol. s r.o.,
IČO: 36651672, DIČ: 2022209156, IČ pre DPH: SK2022209156
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel.: Sro vložka číslo 11850/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0303907902/0900 IBAN: SK64 0900 0000 0003 0390 7902 SWIFT: GIBASKBX

Kontaktný formulár